HUẤN LUYỆN ATLĐ VẬN HÀNH CẨU TỰ HÀNH

HUẤN LUYỆN ATLĐ VẬN HÀNH CẨU TỰ HÀNH GIÁ TRỊ CHỨNG NHẬN ATLĐ NGHỀ VẬN HÀNH CẨU TỰ HÀNH Chứng nhận ATLĐ nhóm 3 – An toàn vận hành cẩu...

HUẤN LUYỆN ATLĐ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN

HUẤN LUYỆN ATLĐ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN Người vận hành máy xây dựng, máy đào, máy xúc, máy ủi,… có thể được gọi chung là người vận hành...

MẪU CHỨNG NHẬN ATLĐ CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG

MẪU CHỨNG NHẬN ATLĐ CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG Trung Tâm Giáo Dục Việt GDV là một trong những đơn vị được phép đào tạo huấn luyện ATLĐ và cấp chứng nhận...

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN ATLĐ THEO NĐ44/2016/NĐ-CP

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN ATLĐ THEO NĐ44/2016/NĐ-CP Trung Tâm Giáo Dục Việt GDV là một trong những đơn vị được Bộ Lao Động cấp phép đủ điều kiện tổ...

HUẤN LUYỆN ATLĐ VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

HUẤN LUYỆN ATLĐ VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ CẤP CHỨNG NHẬN THẺ AN TOÀN NHÓM 3 – AN TOÀN VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ Trung Tâm Giáo Dục Việt GDV là...

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ THỢ CƠ KHÍ

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ THỢ CƠ KHÍ TẠI SAO BẠN NÊN HỌC ATLĐ KHI LÀM VIỆC THƠ CƠ KHÍ ? – Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành...

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ VẬN HÀNH MÁY ỦI

HUẤN LUYỆN NGHỀ VẬN HÀNH MÁY ỦI – CẤP THẺ ATLĐ NHÓM 3 – AN TOÀN VẬN HÀNH MÁY ỦI Huấn luyện an toàn cho người vân hành máy ủi...

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ VẬN HÀNH CẨU TRỤC

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ VẬN HÀNH CẨU TRỤC Cẩu trục là thiết bị dùng để nâng hạ và di chuyển hàng hóa trong nhà xưởng , nhà máy. Và hơn...

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ VẬN HÀNH MÁY LU

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ VẬN HÀNH MÁY LU. CẤP THẺ ATLĐ NHÓM 3 – AN TOÀN VẬN HÀNH MÁY LU An toàn trong vận hành máy xây dựng ( Máy...

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ THỢ HÀN

HUẤN LUYỆN ATLĐ NGHỀ THỢ HÀN _ CẤP THẺ ATLĐ NHÓM 3 – THỢ HÀN Huấn luyện an toàn nghề Thợ Hàn là hoạt động bắt buộc mà Luật an...