Liên tục nhận đào tạo và cấp chứng chỉ:

– ĐÀO TẠO CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

– HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

– ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN,

– ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XD CÔNG TRÌNH

– PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

– TRẮC ĐỊA, TRẮC ĐẠC, BÓC TÁCH KHỐI LƯƠNG..

– SƠ CẤP NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG, VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH, VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC..

– CHỨNG CHỈ THỢ, NÂNG BẬC THỢ…

– BẢO MÂU CẤP DƯỠNG, QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON.

CHO KIẾN THỨC VƯỢT TẦM MỌI KINH NGHIỆM.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Đối tác của chúng tôi